Workshop om praktisk differentiering

Workshop om praktisk differentiering for lærere i Naturfag og Engelsk i Grundskolen

Fredag den 28. Oktober 2022 kl. 13-16

 

Danmarks Pædagogiske Universitet

Campus Emdrup Tuborgvej 164

2400 København NV

13:00 -13:20

Ankomst, kaffe og præsentation af oplægsholdere, Begavet med Glæde samt underviserfokusgruppe.

13:20 – 14:15

Oplæg om højtbegavede børns behov i forhold til læring med efterfølgende samtale, spørgsmål og kommentarer.

Oplæg om Blooms taksonomi og ABC-modellen samt introduktion af opgaver.

14:30 – 16:00

Workshop:
Arbejde i grupper indenfor naturfag og engelsk.

Vidensdeling og refleksioner fra grupperne.

Ideer til det videre arbejde.

Om underviserne

Helle Neiiendam

Helle er M.Ed. i pædagogisk udviklingsarbejde med speciale i højtbegavede børns behov i relation til læring. Hun har undervist højt begavede børn i 18 år i Engelsk, Musik og KoSo, (Kommunikation og Socialkompetencer) og er desuden specialpædagogisk konsulent. 

Læs mere om Helle på https://giftededucation.dk/

Mia Vinkelman

Mia er uddannet naturfagslærer med 15 års erfaring fra Folkeskolen samt Cand. Pæd. Pæd. Hun arbejder som pædagogisk konsulent i pædagogik og naturfagsdidaktik og er censor på læreruddannelsen.

Læs mere om Mia på https://vinkelman.dk/